Začiatok konca manipulácie s drahými kovmi

Londýnsky fixing ceny striebra je už oficiálne na konci svojej existencie. Po tvrdých zákrokoch viacerých európskych regulátorov proti manipulácii cien drahých kovov (hlavne nemeckého BaFin-u, ktorý prehlásil, že „manipulácia na drahých kovoch je horšia ako škandál LIBOR„) a ktorý takmer okamžite viedol k prekvapujúcemu odchodu nemeckej Bundesbanky z kartelu bánk v Londýne tvoriacich fixing ceny zlata a striebra, londýnska fixingová spoločnosť (London Silver Market Fixing) obmedzila 14. mája svoje pôsobenie len na dve banky z pôvodného kartelu: HSBC a Bank of Nova Scotia. Čo je ale šokujúce, vzápätí oznámila, že po 14. auguste 2014, ukončuje svoje pôsobenie úplne a po tomto dátume prestane existovať. To je nepochybne dobrá správa pre každého, kto sa usiluje o férový a nezmanipulovaný trh drahých kovov.

Ako píše Reuters:

„Spoločnosť The London Silver Market Fixing Limited (ďalej len „spoločnosť“) oznamuje, že zastavuje vedenie londýnskeho cenového fixingu na striebre a ukončuje svoju činnosť s účinnosťou od 14. augusta 2014. Do tohto dátumu zostanú banky Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA N.A. a The Bank of Nova Scotia ešte vo vedení spoločnosti a budú udržiavať spojenie s FCA (Financial Conduct Authority) a ďalšími vlastníkmi spoločnosti.

Trojmesačné obdobie do zániku spoločnosti poskytne príležitosť na konzultácie so svojimi klientmi a ďalšími účastníkmi trhu. The London Bullion Market Association (londýnska asociácia držiteľov fyzických zásob drahých kovov) prejavila záujem o sprostredkovanie diskusie medzi účastníkmi trhu aby zistila, či je záujem trhu o vytvorenie nejakej alternatívy k londýnskemu fixingu.

Otázky a odpovede

1. Čo sa stane po 14. auguste 2014? Prestane strieborný fixing existovať?

Po 14. auguste sa spoločnosť vzdáva stanovovania ceny striebra cez fixing a denné fixne stanovené ceny striebra prestanú byť spoločnosťou zverejňované.

2. Čo sa bude diať do toho dátumu?

Spoločnosť bude pokračovať v stanovovaní fixingu a v zverejňovaní denných fixných cien striebra tak ako doteraz.

3. Prečo to trojmesačné obdobie?

Aj keď členovia spoločnosti môžu rezignovať kedykoľvek do 7 dní od oznámenia vlastnej žiadosti, členovia spoločnosti potvrdili svoj záujem o pokračovanie v obvyklej činnosti až do 14. augusta.

4. Ako to po 14. auguste ovplyvní investorov, ktorí majú už kontrakty uzatvorené podľa fixingu?

Spoločnosť nekomentuje túto záležitosť ale účastníci trhu môžu viesť rozhovory na túto tému so svojimi kontraktačnými partnermi.

5. Čo bude toto znamenať pre spoločnosti zaoberajúce sa fixingom zlata, platiny a paládia?

Toto rozhodnutie sa týka len londýnskeho strieborného fixingu spravovaného našou spoločnosťou. Spoločnosť sa nebude vyjadrovať k iným fixingom.“

Veľkú stratu, ktorá sa týmto rozhodnutím dotkne manipulátorov tvorcov fixingu bagatelizoval John Dizard vo Financial Times: „Ihrisko má možno veľký priestor ale nie je už dostatok hráčov pre hru“. A aby zosmiešnil tých regulátorov, ktorí ešte stále uprednostňujú nezmanipulovaný trh, dodal:

„… keď opadnú vášne sebauspokojenia a ješitnosti, môžu sa všetci v slonovinovej veži BaFin-u zamyslieť nad tým, či náhodou neodobrali príliš veľa hráčov z herného poľa. Zatiaľ sa totiž zdá, že prínos BaFin-u a jeho skalopevného presvedčenia o svojej pravde len podkopal svetový trh so striebrom. Pokiaľ máme na zlatom fixingu stále ešte štyroch hráčov, na striebornom trhu ostali len dvaja. A už zdravý rozum napovie, že toto nie je žiadny naozajstný trh.“

V skutočnosti však toto rozhodnutie stavia trh späť z hlavy na nohy a vedie k prehľadnejšiemu mechanizmu stanovovania ceny.

Samozrejme, pre Dizarda nejde o žiadnu manipuláciu:

„Nemecká Deutsche Bank opúšťa rituál stanovovania štandardnej ceny zlata, aj keď jej nebolo dokázané, alebo aspoň presvedčivo preukázané, žiadne previnenie. Banka sa zjavne dostala pod spoločenský tlak zo strany regulátorov.“

To je, bohužiaľ, správny postreh, pretože banky dnes ustupujú už len v dôsledku „spoločenského tlaku“ a nie preto, že by boli snáď schopné samé rozpoznať svoje počínanie na hranici alebo za hranicou zákona. Ale po 14. auguste – aj keď stále ešte pod taktovkou skrytej manipulácie vedenej najmä z bazilejských kancelárii BIS – sa otvára priestor pre nový, nezmanipulovaný trh. Môžeme teda dúfať, že po tomto kroku sa  budú postupne odhaľovať a vytrácať aj ďalšie manipulačné praktiky. To môže nakoniec, po dlhej dobe, viesť k prvému skutočnému oceňovaniu drahých kovov podľa trhových zákonov.

Teraz nám už ostáva len čakať, kedy podobný osud stihne aj zlatý fixing, avšak je veľká pravdepodobnosť, že nebudeme čakať dlho.

Ako ďalej Financial Times na iných miestach poznamenáva:

„Londýnsky strieborný fixing sa zrodil koncom 19. storočia, kedy sa skupina obchodníkov s fyzickým kovom (bullion dealers) dohodla na pravidelnom dennom stretávaní aby, zahalená pod rúškom tajomstva, stanovovala cenu striebra. No teraz, po 117 rokoch, sa tento základný etalón cenotvorby striebra ocitol v smrteľnej agónii.“

„Tri banky oznámili, že cena striebra bude fixovaná až do obeda posledného dňa činnosti, do 14. augusta. Rozhodnutie bánk vyplynulo ako dôsledok podrobného skúmania a vyhodnotenia situácie európskymi a americkými regulátormi cenotvorby drahých kovov. Tá bolo iniciovaná bezprostredne po škandáli LIBOR, ako aj po prešetrovaní možných podvodov na forexovom trhu.“

„Deutsche Bank minulý mesiac rezignovala na obe svoje pozície vo fixingovej spoločnosti, na strieborný aj zlatý fixing potom, ako sa jej prestalo dariť získavať kupcov. Pre strieborný fixing tak zostali už len dve banky, HSBC a Nova Scotia.“

„Účastníci trhu sa však vyjadrili, že stanovovanie ceny striebra, ktoré prebieha formou telekonferencií, a ktoré umožňuje baniam, finančným inštitúciam a klenotníkom oceňovať svoje zásoby a kontrakty, by prestalo fungovať ak by strieborný fixing viedli menej ako tri banky. FCA preto požiadalo Deutsche Bank aby pozdržala svoj odchod o tri mesiace až do úplného zániku fixingu 14. augusta a zabránila tak možným turbulenciam na trhu.

Inými slovami, FCA zatlačila na Deutsche Bank aby zotrvala v manipulačnom mechanizme ešte ďalšie tri mesiace, zjavne proti vôli nemeckého regulátora i banky samotnej, ktorá chcela svoje pôsobenie ukončiť čo najskôr.

A tak, popri nepochybne chvályhodnom zmierňovaní dopadu, ktoré má toto obdobie poskytnúť obchodníkom, môže ešte banka vo voľnom čase pomôcť svojim kolegom so skartáciou kompromitujúcich materiálov a ďalším zahladzovaním stôp, ktoré by, nedajbože, mohli vyjsť na svetlo. Čo sa ale bude naozaj diať, uvidíme po 14. auguste.

Podľa článku The Beginning Of The End Of Precious Metals Manipulation: The London Silver Fix Is Officially Dead na ZeroHedge

&#128065 811

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *