Nepodmienený základný príjem

Iniciatíva za základný príjem

Nezamestnanosť je problém, ktorý trápi celý svet už po dlhé desaťročia. Ak sme dokázali vymyslieť a skonštruovať najrôznejšie technické zázraky, vyletieť na Mesiac, odstrániť mnohé choroby a hlad (aspoň vo vyspelých krajinách), dokázali by sme vyriešiť aj nezamestnanosť? Ak bude vedecký a technický pokrok nasledovať súčasným tempom, práce bude logicky ubúdať, pretože väčšinu výroby a mnohé služby zabezpečia stroje alebo roboty. Nezamestnanosť má teda tendenciu rásť spolu s rastom technickej úrovne. Problém nezamestnanosti sa čoskoro stane ústredným problémom, bez ohľadu na politický alebo ideový program tej-ktorej politickej strany. Ak ale raz takmer všetko budú schopné zabezpečiť stroje, čo budú robiť ľudia? Zastaví sa technický vývoj aby sa udržala práca pre ľudí? To je sotva pravdepodobné ak uvážime možnú efektívnosť budúcich automatizovaných riešení. Ako teda riešiť tento problém? Bude sa vytvárať umelá a nepotrebná práca len aby si ľudia zabezpečili základné živobytie. A malo by takéto divadlo vôbec význam? Nebolo by lepšie zabezpečiť nejaký nepodmienený základný príjem?

Dňa 14. januára 2013 akceptovala Európska komisia európsku občiansku iniciatívu za základný príjem, čím umožnila spustenie jednoročnej kampane vo všetkých krajinách Európskej Únie. Iniciatíva definuje základný príjem ako právo občana na zaručený príjem bez akýchkoľvek podmienok, a teda aj bez nutnosti pracovať. Ak sa z 500 miliónov obyvateľov Európskej únie zozbiera jeden milión podpisov, Európska komisia bude nútená iniciatívu podrobne preskúmať a zvolať verejné prednesenie v Európskom parlamente.

Pre mnohých šokujúca myšlienka, ktorá je však v centre pozornosti istej skupiny ekonómov už po dlhé roky. Takmer okamžite sa vynoria logické otázky – odkiaľ sa na to vezmú peniaze, čo budú potom ľudia vlastne robiť, a ak by aj bol príjem zabezpečený, neprestanú nakoniec všetci pracovať a nezrúti sa ekonomika?..

Nasledujúce video jasným a zrozumiteľným spôsobom odpovedá na tieto otázky. Uvádza a vysvetľuje myšlienku základného príjmu, ako aj dôsledky s ním spojené. Je prekvapujúce ako ďaleko sa dá v tejto koncepcii dostať pokiaľ je záujem, dobrá vôľa a ochota vzdať sa spoločenských mýtov a myšlienkových stereotypov, často živených cieleným ohlupovaním ľudí. Tiež ukazuje, že riešenie nezamestnanosti nie je ani zďaleka doménou politikov ale skôr vecou schopných a ochotných ľudí dobrej vôle.

A tu je podpisová petícia:

Iniciatíva Európskych občanov za nepodmienený základný príjem

Nepodmienený základný príjem

Iniciatíva za Základný príjem je nesporne jednou z najvýznamnejších iniciatív zdola za vyriešenie vážneho spoločenského problému. Máme ideálnu príležitosť zatlačiť na politikov aby svojim občanom začali konečne slúžiť a nie nad nimi vládnuť.

Video a logo odkazuje na oficiálnu stránku Iniciatíva Európskych občanov za nepodmienený základný príjem

&#128065 560

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *