Cyprus: Ďalší chybný krok

Cyprus: Ďalší chybný krok

Súčasná pomoc eurozóny pre Cyprus je viazaná na daň z úspor v cyperských bankách. Táto daň vytvára veľmi nebezpečný precedens, ktorý otvára celkom novú situáciu. Ide o radikálnu zmenu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou podrýva doposiaľ nedotknuteľnú myšlienku garancie vkladov a dokonca aj Euro samotné. Historici jedného dňa pravdepodobne objavia pochybné politické úmysly, ktoré stáli na pozadí tohto rozhodnutia. Môžeme len dúfať, že sa tento zle nastavený model neuplatní aj pri vkladoch v Španielsku a Taliansku. Alebo je, naopak, takéto dúfanie prejavom naivity?

Rozhodnutie zdaniť vklady vo všetkých cyperských bankách si získalo masovú pozornosť. A celkom oprávnene, ide totiž o veľký a chybný krok cyperskej vlády a celej Európskej únie:

 • V málo pravdepodobnom prípade, keď všetko pôjde ako sa očakáva, získa cyperská vláda nejakú hotovosť – no nie dostatočne veľkú aby pokryla všetky požiadavky nutné pre poskytnutie pomoci európskymi partnermi. V takom prípade sa stane súčasný cyperský bankový systém čoskoro záležitosťou minulosti.
 • Alternatívou je masívna banková kríza, ktorá sa rýchlo rozšíri po celej Európe. To bude viesť k útoku na Euro a možno aj k jeho zániku.

Nejedná sa o mimoriadne opatrenie

Európski komisári debatovali o cyperskej pomoci takmer rok, nemôžeme teda hovoriť o náhlej pomoci z dôvodu naliehavej situácie. Viedli sa živé diskusie o tom, či je Cyprus systémovo dôležitý alebo nie, avšak výsledok diskusie zostal nejasný. Dôležitosť Cypru ani tak nezávisí od veľkosti zachraňovaných bánk ako od spôsobu ako eurozóna zvykne jednať a riešiť problémy. Takiež sa diskutovalo o ruských vkladoch, ktoré tvoria významnú časť cyperských bankových záväzkov. Diskusia sa po čase zvrtla na to aké čisté či špinavé vložené peniaze sú. Súčasne s tým sa prejednávala aj veľkost poskytnutej pomoci cyperskej vláde. Tá požadovala čiastku zhruba do výšky 100% HDP.

Ubíjajúca solidarita európskej pomoci

Z toho čo zatiaľ vieme:

 • Cyprus získa asi polovicu požadovanej pôžičky za obvyklých podmienok plnenia úsporných opatrení.
 • Celkový dlh tak vzrastie zo súčasných takmer 90% HDP na 140% HDP. To je neudržateľná úroveň, ktorá bude neskôr vyžadovať výraznú reštrukturalizáciu. Ide zatiaľ len o odhad možného vývoja ale dobre sa kryje s našou doterajšou skúsenosťou.

Efekt úsporných predpovedí je však dobre známy – Cyprus sa pripojí k zoznamu krajín, ktoré požívajú horké plody európskej solidarity:

 • Program uvalí krajinú do ťažkých úsporných opatrení.
 • Jej verejný dlh vzrastie pretože schodok sa nestratí, avšak HDP sa v dôsledku úsporných opatrení reálne zmenší.
 • Čoskoro bude potrebné požiadať o ďalšiu pomoc, keďže sa ekonomické ukazovatele opäť raz ukážu ako „neočakávané sklamanie“.
 • Nezamestnanoť vyletí do závratnej výšky čo zákonite vyvolá ekonomický a sociálny tlak.

Dá sa prirodzene očakávať, že dôjde k radikalizácii politickej scény. Nastavený systém k tomu priamo smeruje.

Konfiškácia bankových vkladov

Novým prvkom na scéne je zdanenie vkladov. Lepší výraz by bol však konfiškácia a úplne najlepší – krádež. Ako všade inde v Európskej únii, aj bankové vklady na Cypre sú garantované do výšky 100.000 Eur. Mnohí vkladatelia sa prispôsobili tejto skutočnosti a rozdelili si svoje vklady do viacerých bánk… len aby sa následne dozvedeli, že pravidlá sa menia počas hry. To, čo je teraz v stávke, je samotná dôveryhodnosť bánk v celej Európe. Pretože ak sa vklady môžu skonfiškovať v jednej krajine, nie je žiadna záruka, že sa po čase neskonfiškujú v inej. O tom ako vyzerajú „jednorázové opatrenia“ Európskej únie máme už svoje skúsenosti s Gréckom.

Európske zmrazenie

Rozhodnutie zdaniť vklady predchádzalo zmrazenie výberov z bánk. Tento krok pripomína argentínske corralito z roku 2001, ktoré viedlo k ekonomickej nerovnováhe, veľkému strádaniu obyvateľstva a k takému hnevu, že kvôli tomuto opatreniu padli dve nasledujúce vlády Argentíny. Dúfajme, že cyperské corralito nebude trvať tak dlho.

Otázka teraz znie: ako budú vkladatelia reagovať na toto opatrenie na Cypre a inde v Európe? Môžme načrtnúť dva scenáre:

 • Najoptimistickejší scenár je, že vkladatelia cyperských bánk akceptujú straty a nechajú svoje vklady v cyperských bankách aj naďalej. Vkladatelia z iných problémových krajín budú akceptovať Cyprus ako krajinu so špeciálnymi bankovými podmienkami a podľa toho sa zariadia.
 • Menej optimistický scenár predpokladá, že vkladatelia v cyperských bankách sa začnú obávať ďalších „nevyhnutných“ odvodov. To je dosť pravdepodobný scenár. Koniec-koncov, ak to mohla vláda urobiť raz, môže to urobiť druhý, tretí alebo aj desiaty krát.

V takom prípade

 • sa rozpútá divoký útok na banky, akonáhle sa corralito zruší. Keďže bankové záväzky dosahujú 900% HDP, nie je žiadna nádej pre akúkoľvek ďalšiu pomoc zo strany Európskej únie pre cyperskú vládu,
 • každá ďalšia možná pôžička z EÚ povedie len k následnému výberu vkladov, teda k ďalšiemu útoku na banky.

ECB, tá správna stanica

V tomto bode nastúpi ECB ako veriteľ poslednej inštancie a bude sa musieť rozhodnúť čo urobí.

 • ECB môže stabilizovať situáciu relatívne s malými nákladmi keďže celkové záväzky cyperských bánk sú menšie ako 0.2% HDP celej eurozóny alebo 0.5% z vlastnej bilancie ECB.
 • Tento krok však prináš nebezpečenstvo, že ECB bude musieť znášať straty, a to obzvlášť v prípade keby došlo k nečakanej situácii, napr. k neriadenému bankrotu cyperskej banky. Túto okolnosť nedokáže ECB ovplyvniť pretože nemá vplyv na rozhodnutia banky. Pri súčasnom usporiadaní bankovej únie sú národné banky pod správou štátov. Ako všade inde, i na Cypre je vláda zainteresovaná do všetkého čo sa týka bankového systému. Silné finančné skupiny sú prirodzene zaangažované všade tam kde ide o krach banky, v ktorej majú svoje záujmy a snažia sa získať vplyv na vládne rozhodnutie, kto zaplatí konečný účet. Dá sa očakávať, že rozhodnutie vlády bude preto výrazne ovplyvnené v ich prospech. Takýto vývoj je veľmi pravdepodobný a pre ECB znamená reálne nebezpečenstvo. Toto nebezpečenstvo by moho byť ošetrené a zahrnuté do podmienok pomoci ale nezdá sa, že by sa to dialo. Vychádza sa ako obvykle len z viery, že cyperská kríza môže byť úspešne zažehnaná. Problém je, že táto viera je falošná, cyperská kríza sa ocitne ďaleko od očakávaní optimistického scenára.

Všetky podmienky sú nastavené na katastrofu

Skutočne znepokojivý vývoj by nastal, keby sa cyperská kríza rozšírila na celoeurópsku systémovú krízu. V nej by bol cyperský problém už len drobnou epizódou. Tento scenár sa udeje keď si vkladatelia v iných problémových krajinách, ako je Španielsko a Taliansko, naozaj uvedomia čo sa na Cypre stalo.

Všetky podmienky pre vypuknutie celoeurópskeho bankového kolapsu sú nastavené:

 • Ľudia si uvedomia, že bude rozumné vybrať si peniaze z miestnych bánk ešte skôr ako sa zavedie možná daň aj v ich krajine.
 • Akonáhle si to uvedomí dostatok ľudí naraz, dôjde k útoku na banky.
 • Bankový systém skolabuje a bude teraz už vyžadovať cyperské riešenie aj keby pôvodne nebolo vôbec nutné.

Tento vývoj by s najväčšou pravdepodobnosťou viedol k zániku Eura.

Zhrnutie

Pravdepodobnosť, ktorý z týchto scenárov sa udeje je ťažké teraz odhadnúť. Isté však je, že cyperské riešenie prekročilo rubikon a vytvorilo nebezpečnejšiu situáciu ako kedykoľvek predtým. Opäť sa raz ukázalo, aká nebezpečná politika môže vzísť z hláv politikov, ktorí si nevidia na koniec nosa a nedokážu predvídať elementárne dôsledky svojich rozhodnutí. V ohrození sa ocitol doposiaľ spoľahlivý pevný bod európskeho bankovníctva, stabilita a nedotknuteľnosť vkladov. Nech skončí táto situácia akokoľvek, už teraz došlo k veľkej morálnej újme a strate dôvery v stabilitu európskeho bankového systému. Od dnešných dní sa musí mať každý európsky vkladateľ na pozore, ide totiž o zásadnú zmenu v prístupe k bankovým vkladom.
V tejto chvíli ešte nič nie je rozhodnuté. Cyperský parlament musí toto opatrenie najprv schváliť. Ak ho schváli, banková kríza môže prepuknúť v plnej sile. Ak ho odmietne, ukáže, že stojí za záujmami svojich ľudí a dokáže krízu zažehnať. No i v tomto prípade zostane nepríjemná pachuť a otrasenie dôvery v bezpečnosť peňazí uložených na európskom kontinente. A taktiež ďalšie prehĺbenie presvedčenia o nekompetetnosti a nezodpovednosti európskych politikov.

 

Podľa článku Charles Wyplosz: Cyprus: The Next Blunder na stránke Vox
Foto uverejnené so súhlasom Free Stock Photos.biz

&#128065 532

Share

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *